Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Viherpalvelu vihreetä
Hakamaankatu 5 A 8,
96460 ROVANIEMI
Y-tunnus: 1710046-2
Puh. 040 566 4511

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riitta Saapunki p. 040 566 4511

Rekisterinnimi

Viherpalvelu vihreetä asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään Viherpalvelu vihreetä asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi

Rekisterin tietosisältö

– asiakkaan nimi
– yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
– laskutustiedot
– muut annetut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta sopimuiksen teeon yhteydessä ja tiedot tallennetaan ja siirretään lukittuun kaappiin.

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen sekä hänen halutessaan tiedot on näytettävä hänelle. Tarkistusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista. Koska haluan palvella asiakkaitani mahdollisimman hyvin toivon, että asiakas antaa vähintään yhteystietonsa käyttööni.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietoihin on pääsy vain Viherpalvelu vihreetä henkilökunnalla. Tietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Tiedot tallennetaan ja siirretään lukittuun kaappiin. Asiakastietoja säilytetään 2 vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään. Rekisterin käyttäjät sitoutuvat vaitioloon sekä tehtäviin liittyvissä asioissa, että muuten tietoon tulleista asioista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.